Gemultiplexte aansturing van wissels en armseinen met de PM32

wissel.gif

Om de gemultiplexte aansturing van wissels door de PM32 goed te laten werken moet in serie met elke spoel een diode worden opgenomen. De diodes (bv 1N400x) zijn nodig om een unieke aansturing van een wissel(spoel) te bewerkstelligen.

Op de bovenstaande manier heb je voor 64 wissels/seinen dus maar 24 aders nodig. In de traditionele situatie is dat maar liefst een kabelbos van 129 aders! (= 64*2+1). De benodigde electronica is bovendien even simpel als goedkoop.

Als je gebruik maakt van wisselmotoren (i.p.v. een dubbelspoelaandrijving) gaat de aansluiting iets anders, maar het principe is vergelijkbaar. Raadpleeg hiervoor, en voor meer details over het bovenstaande, de PM32 handleiding.