SP04

De OC32 module biedt de mogelijkheid servomotoren aan te sturen, tot 32 stuks per OC32 module. Een servomotor dient echter te worden gevoed met een voedingsspanning tussen de 4,5V en 6V. Een servo kan dermate veel stroom trekken dat het onverstandig is deze voedingsspanning uit de (interne 5V van de) OC32 te betrekken. Daarom wordt in de handleiding van de OC32 ook geadviseerd de voedinggspanning voor de servo’s separaat te stabiliseren.

De SP04 is een compacte module, bedoeld om 4 servomotoren te voorzien van de juiste voedingsspanning en ze zo gemakkelijk te kunnen aansluiten op (o.a.) de OC32. De SP04 wordt gevoed uit een niet noodzakelijkerwijs gestabiliseerde gelijkspanning van minimaal 7 Volt.

Wil je meer dan 4 servo’s aansluiten op een OC32, gebruik dan meerdere SP04 modules.

Meer informatie

De handleiding voor de SP04 vind je op de download pagina.