Aansturen van 'magneetartikelen' met de PM32

De PM32 (Puls Module) is bedoeld om magneetartikelen aan te sturen, apparaten die een korte puls nodig hebben om van toestand te veranderen. Een magneetartikel is typisch een dubbelspoelaandrijving voor een wissel of armsein, maar het kan ook een wisselmotor zijn. Een Dinamo systeem kan 512 magneetartikelen (1024 spoelen of 512 bidirectionele motoren) aansturen. 

De PM32 kan maximaal 64 magneetartikelen aansturen in dubbelspoelmodus (dus 128 spoelen) of 32 bidirectionele motoren.

Magneetartikelen worden gemultiplext aangestuurd. De multiplexing houdt de benodigde vermogenselektronica en de bekabeling beperkt en goedkoop. Je hebt dan wel per wissel een ‘decoder’ nodig, doch deze bestaat uit slechts 2 diodes (1N400x) per wissel. De wissels worden aan gestuurd met een spanning van ca 20 volt. De stroom wordt softwarematig begrensd op een in te stellen waarde, meestal iets in de orde van 1A. Het principe werkt ongeveer zoals dat van een schakelende voeding en maakt gebruik van de inductieve eigenschappen van elektromagnetische artikelen. Het grote voordeel is dat de bedrading relatief dun mag zijn (aangezien je redelijk wat vermogen mag verliezen) en er in de stuurtrappen nauwelijks enige warmteontwikkeling is.

De PM32 wordt aan de RM-U gekoppeld via dezelfde seriele bus als de TM-H modules. Je kunt 8 PM32 modules aansluiten. Bij gebruik van een RS485 interface kunnen deze modules 'op afstand' (onder de baan) geplaatst worden om de bekabeling nog verder te beperken.

De PM32 is softwarematig configureerbaar. De gewenste nominale (100%) s troomsterkte voor de magneetartikelen wordt per PM32 module hardwarematig afgeregeld, maar de daadwerkelijke stroom is per magneetartikel softwarematig instelbaar tussen 80% en 125%. Daarnaast kun je per magneetartikel een default pulsduur definiëren, zodat je PC software daar geen rekening meer mee hoeft te houden.

De geassembleerde PM32: