Blokbesturing met de TM-H(s)

De TM-H modules zijn verantwoordelijk voor het daadwerkelijk (elektrisch) aansturen van de treinen op je baan en het terugmelden van de posities van je treinen.

De TM-H levert uitgangen om 8 blokken individueel en onafhankelijk te kunnen aansturen. De aansturing van een blok kan analoog of digitaal zijn. De omschakeling tussen analoog en digitaal geschiedt Dinamisch onder besturing van de RM-U module, zodat je analoge en digitale materieel daadwerkelijk op je spoorbaan door elkaar kan rijden.

De analoge aansturing geschiedt via pulsbreedtemodulatie. Deze wijze van aansturing verzekert een goed rijgedrag van je materieel, vooropgesteld dat dat technisch redelijk in orde is. Met pulsbreedteaansturing kun je onder die voorwaarde prima op kruipsnelheid rijden. Uiteraard kun je zowel 'vooruit' als 'achteruit' rijden. De 63 snelheidsstappen per richting zorgen ervoor dat materieel met uiteenlopende eigenschappen zodanig kan worden aangestuurd dat een altijd een natuurlijk rijgedrag wordt verkregen.
Daarnaast verzorgt de TM-H (desgewenst) voor de permanente verlichting van rollend materieel. De verlichting gebeurt met een wisselspanning van ca 18kHz en is qua niveau instelbaar in 16 stappen. De permanente verlichting kan per blok (uiteraard ook weer Dinamisch) worden in -en uitgeschakeld. Bij het aansturen van die permanente verlichting kan zelfs de verlichting van je locs richtingafhankelijk worden geschakeld. Voor dat laatste is wel een simpele hulpschakeling in je loc nodig.

Bij digitale aansturing verzorgt de TM-H de digitale voeding voor elk blok en de DCC pakketten voor de treinen. De DCC pakketten worden per blok afzonderlijk gegenereerd en alleen voor die trein die zich in dat blok bevindt. Het voordeel van een dergelijke oplossing is dat deze methode extreem 'schaalbaar' is. Per blok kunnen tot 10 DCC pakketten worden gegenereerd, voldoende voor meerdere locs (multitractie), stuurstanden en uitgebreide toeters en bellen. Het management van de DCC informatie over de verschillende blokken en TM-H controllers wordt verzorgd door de RM-U.

De TM-H is kortsluitbeveiligd. Zodra de stroom groter wordt dan 2A schakelt de controller de spanning (individueel per blok) binnen enkele microseconden af en binnen 10 milliseconden weer aan zodra de overbelasting is opgeheven. Een eventuele overbelasting wordt aan de besturende computer gesignaleerd.

De TM-H beschikt over een geintegreerde schakelaardecoder (demultiplexer met anti-dendersoftware) voor 128 schakelaars, handig om reed switches of bezetspoordetectoren voor de treindetectie aan te sluiten. Om zo weinig mogelijk bedrading in je baan te krijgen worden de schakelaars gemultiplext aangesloten via 24 aders (of minder als je minder schakelaars gebruikt).

Qua blokschema ziet de ‘TM-H’ er ongeveer als volgt uit:

tm51.jpg

De communicatie tussen RM-U en TM-H's geschiedt via een seriële (netwerk)verbinding. Bij gebruik van een RS485 koppelvlak kun je hiermee grote afstanden overbruggen, zodat je de TM-H, samen met bv de CD16 bezetmelders decentraal (bv onder je spoorbaan) kunt opstellen. Dat scheelt flink wat bekabeling. 

Om kosten en moeite te besparen kun je de TM-H desgewenst opbouwen zonder schakelaardecoder: Hij heet dan de TM-H-s. De print is echter 100% identiek, evenals de processor.